E-mail: mail@kushtrimguraj.com
kushtrimguraj@gmail.com

Tel: +383 45 563059

BRANDING
Një shikim është gjithçka që duhet për të transmetuar një mesazh kyç dhe për të dalluar biznesin tuaj nga konkurrentët.

WEB
Jini të gatshëm për platformat online të së nesërmes me një aplikim të internetit që sjell përvojë dhe dizajn të shpejtë të përdoruesve.

MEDIA
Idetë nuk u bënë që të kufizoheshin në letër, ata u bënë të lëviznin, të magjepsnin dhe të nxisnin.

DESIGN
Një produkt i mirë-projektuar nuk është vetëm i lehtë për syrin, por është edhe një armë e fshehtë për rritjen e kufijve tuaj të fitimit.